image image image
 • Преводи от и на английски
  Преводи от и на английски език - Преводаческа агенция "Жарава" има богат опит
 • Преводи от и на редки езици
  Преводи от и на редки езици - Преводаческа агенция "Жарава" има богат опит
 • Преводи от и на френски
    Преводи от и на френски  език - Преводаческа агенция "Жарава" има богат опит

Редки езици

ПреводиАгенция за преводи ЖараваБГ има дългогодишен опит в превеждането на текстове от и на японски, корейски и други редки езици (литовски, фински, китайски, арменски, персийски, иврит, виетнамски) в различни области, включително специализирани.
Писмени преводи:

 • превод от/на японски, корейски и други редки езици на лични и официални документи (дипломи, академични справки, уверения, свидетелства за съдимост, свидетелства за брак, удостоверения за семейно положение, актове за раждане и мн. др.);
 • превод от/на японски, корейски и други редки езици на фирмени документи като договори, банкови референции, счетоводни баланси, одити, оферти, както и превод на делова кореспонденция /гарантирана конфиденциалност/;
 • превод от/на японски, корейски и други редки езици на техническа документация и инструкции за експлоатация към всякакъв тип оборудване с пълно спазване на оригиналното форматиране на преводния текст;
 • превод от/на японски, корейски и други редки езици на медицинска, техническа и юридическа литература;
 • превод от/на японски, корейски други и редки езици на уеб сайтове, брошури, менюта и рекламни материали;

Симултанен превод – редки езици (японски, корейски, литовски, фински, китайски, арменски, персийски, иврит, виетнамски)
Превод от кабина, в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи.
Цена за екипа: по договаряне според езика
Консекутивен превод – редки езици
Превод с изчакване по време на преговори и семинари. Извършва се от екип от двама преводачи или от един преводач, в зависимост от вида на преводите. Придружаване и асистиране при пътуване, бизнес срещи, изповядване на сделки пред нотариус или други ситуации, които налагат познаване на обстановката и езика.
Цена : по договаряне според езика
Важно:
Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не. Възможно е увеличение на цената, в случай че преводът е високо специализиран (правна, икономическа, медицинска, и т. н. тематика), или намаляване на цената, в случай че преводът не е през цялото време (пътуване, кафе-паузи и т. н., за който случай се прилага т.нар. заплащане за ангажираност или престой, който е наполовина от цената за реалния превод). В този случай, цената се договаря по взаимно споразумение или се фиксира средна дневна цена.

Устни преводи

Съобразно Вашите нужди, Ви предлагаме следните видове устен превод:

1. Симултанен превод – това представлява превод, който се извършва към момента на говоренето - на кабина, микрофон, слушалки;
2. Консекутивен превод – това представлява превод с изчакване (например при говорене 2 мин. са необходими 2 мин. и за превод) и обикновено се извършва по време на конференции;
3. Консекутивен превод на преговори;
4. Придружаване – това по същество не представлява предварително определен и същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика;

* Времето, в което преводачът е ангажиран от Вас се включва в цената, независимо дали има същински превод


Устни преводи

по групи

Устни преводи за 1 (един) преводач
лева/час

Устни преводи

за екип от 2-ма преводачи
лева/час

Консекутивен превод от чужд език на български и от български на чужд език от І-ва група

80,00

180,00

Консекутивен превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІ-ра група езици

140,00

300,00

Консекутивен превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІІ-та група

360,00

720,00

*Симултанен превод от чужд език на български и от български на чужд език от І-ва група

с включени разходи 500,00

1000,00

без включени разходи 180,00

360,00

*Симултанен превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІ-ра група

с включени разходи 700,00

1400,00

без включени разходи 280,00

560,00

*Симултанен превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІІ-та група

с включени разходи 900

1800,00

без включени разходи 380

760

Преводи

Важно е да изберете вида на превода:

 

* Лицензиран превод: Превод от заклет преводач, на бланка на фирмата, с печат на фирмата.

* Легализиран превод: Заверен от министерствата превод от заклет преводач, на бланка на фирмата, с печат на фирмата.

* Обикновен превод: Когато преводът няма да се легализира, няма да се монтира на фирмена бланка, няма да се подписва от преводач и няма да има печат на агенцията, няма да се представя пред официални институции, а е само за лично ползване на клиента. Този вид превод позволява договарянето на по-ниски цени спрямо лицензирания и легализирания превод. Обадете на 0898921122, за да разберете, кой вид превод ви е нужен.

 

Жарава БГ предлага превод от заклети преводачи и легализация на следните езици:

Езикова група

Превод на езиците по-долу

I група езици

английски, френски, немски, руски, италиански, испански

II група езици

гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, унгарски, украински, молдовски, португалски, македонски

III група езици

словенски, нидерландски (фламандски, холандски)


IV група езици
(редки езици)

норвежки, шведски, датски, албански, арабски, литовски, латвийски, фински,  естонски, исландски, китайски, корейски, японски, арменски, персийски, иврит, виетнамски, грузински, казахски, таджикски, беларуски, азерски, монголски, латински, старотурски /османски/, хинди, индонезийски, малайски, пущу, чувашки и др.

 

Страница 6 от 8

6