Съобразно Вашите нужди, Ви предлагаме следните видове устен превод:

1. Симултанен превод – това представлява превод, който се извършва към момента на говоренето - на кабина, микрофон, слушалки;
2. Консекутивен превод – това представлява превод с изчакване (например при говорене 2 мин. са необходими 2 мин. и за превод) и обикновено се извършва по време на конференции;
3. Консекутивен превод на преговори;
4. Придружаване – това по същество не представлява предварително определен и същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика;

* Времето, в което преводачът е ангажиран от Вас се включва в цената, независимо дали има същински превод


Устни преводи

по групи

Устни преводи за 1 (един) преводач
лева/час

Устни преводи

за екип от 2-ма преводачи
лева/час

Консекутивен превод от чужд език на български и от български на чужд език от І-ва група

80,00

180,00

Консекутивен превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІ-ра група езици

140,00

300,00

Консекутивен превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІІ-та група

360,00

720,00

*Симултанен превод от чужд език на български и от български на чужд език от І-ва група

с включени разходи 500,00

1000,00

без включени разходи 180,00

360,00

*Симултанен превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІ-ра група

с включени разходи 700,00

1400,00

без включени разходи 280,00

560,00

*Симултанен превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІІ-та група

с включени разходи 900

1800,00

без включени разходи 380

760