ПреводиАгенция за преводи ЖараваБГ има дългогодишен опит в превеждането на текстове от и на японски, корейски и други редки езици (литовски, фински, китайски, арменски, персийски, иврит, виетнамски) в различни области, включително специализирани.
Писмени преводи:

  • превод от/на японски, корейски и други редки езици на лични и официални документи (дипломи, академични справки, уверения, свидетелства за съдимост, свидетелства за брак, удостоверения за семейно положение, актове за раждане и мн. др.);
  • превод от/на японски, корейски и други редки езици на фирмени документи като договори, банкови референции, счетоводни баланси, одити, оферти, както и превод на делова кореспонденция /гарантирана конфиденциалност/;
  • превод от/на японски, корейски и други редки езици на техническа документация и инструкции за експлоатация към всякакъв тип оборудване с пълно спазване на оригиналното форматиране на преводния текст;
  • превод от/на японски, корейски и други редки езици на медицинска, техническа и юридическа литература;
  • превод от/на японски, корейски други и редки езици на уеб сайтове, брошури, менюта и рекламни материали;

Симултанен превод – редки езици (японски, корейски, литовски, фински, китайски, арменски, персийски, иврит, виетнамски)
Превод от кабина, в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи.
Цена за екипа: по договаряне според езика
Консекутивен превод – редки езици
Превод с изчакване по време на преговори и семинари. Извършва се от екип от двама преводачи или от един преводач, в зависимост от вида на преводите. Придружаване и асистиране при пътуване, бизнес срещи, изповядване на сделки пред нотариус или други ситуации, които налагат познаване на обстановката и езика.
Цена : по договаряне според езика
Важно:
Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не. Възможно е увеличение на цената, в случай че преводът е високо специализиран (правна, икономическа, медицинска, и т. н. тематика), или намаляване на цената, в случай че преводът не е през цялото време (пътуване, кафе-паузи и т. н., за който случай се прилага т.нар. заплащане за ангажираност или престой, който е наполовина от цената за реалния превод). В този случай, цената се договаря по взаимно споразумение или се фиксира средна дневна цена.