Преводаческа агенция ‘Жарава БГ’ предлага преводи и легализации от и на немски език

Писмени и устни преводи на немски езикПреводите от и на немски език, които предлагаме са разделени на четири основни групи, в зависимост от Вашите нужди:

1. Официален превод от/на немски – включва превод от оторизиран преводач, както и проверка на фактологическите данни

2. Превод със стилова редакция от/на немски - включва официален превод, както и допълнителна стилова и езикова редакция

3. Специализиран превод от/на немски - включва официален превод със стилова редакция, както и терминологична редакция от консултант

4. Адаптиран превод от/на немски - включва адаптиране на превода от редактор с майчин език немски.

Писмени преводи от и на немски език:

1. Специализирани текстове - юридически, икономически, технически, медицински и други
2. Художествени текстове - сценарии, изследвания, анализи, книги, статии и др.;
3. Техническа документация - спецификации, характеристики, ръководства и др.;
4. Търговска документация - факсове, декларации, пълномощни, декларации, удостоверения, свидетелства, общински, банкови документи др.;
5. Рекламни материали - брошури, рекламни текстове и др.;

6. Документация в образованието – дипломни, сертификати, уверения и др.;

7. Фирмена и/или лична кореспонденция без ограничения и при гарантирана конфиденциалност;

Устни преводи с немски език:

* съпровождане на частни лица и делегации в немско езични страни;
* преводи на конференции, семинари и други мероприятия;
* телефонни преговори;
* устни преводи на съдебни заседания.