Нашата лицензирана преводаческа агенция "ЖАРАВА БГ" предлага писмен превод на документи, устен превод на повече от 50 езика без ограничения във вида и сложността на текста.

Преводи и легализации от ЖараваБГИзвършваните преводи са за страната и чужбина и включват различни видове документи:

  • Лични и специализирани документи

1. Договори за покупко-продажба на автомобили, регистрационни талони на автомобили, митнически декларации;
2. Документи, свързани с образованието (дипломи, сертификати, академични справки, удостоверения, уверения);
3. Документи, издавани от МВР, прокуратура и следствие (удостоверения, шофьорски книжки, протоколи, разрешителни);
4. Общински документи (свидетелства, актове, удостоверения);
5. Църковни документи (удостоверение за църковно кръщение, удостоверение за църковно венчание);
6. Медицински документи (удостоверения, справки, епикризи);
7. Банкови документи (банкови референции и др. банкови документи);
8. Съдебни документи (свидетелство за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, пълномощни);
9. Документи за трудова дейност (препис-извлечения, удостоверения, служебни бележки);
10. Други юридически документи (всякакъв вид договори, споразумения и документи, изисквани от държавни институции)

  • Фирмени и счетоводни документи

1. Учредителни актове и устави;
2. Дружествени договори, търговски договори, апостили и други документи
3. Банкови референции;
4. Счетоводни документи, фактури и др.;
5. Пълномощни и декларации;
6. Бизнес кореспонденция и всякакъв вид други бизнес документи;
7. Командировъчни заповеди;
8. Тръжна документация ;
9. Рекламни материали
10. Митнически декларации и др. митнически документи;
11. Регистрационни талони на автомобили;
12. Лицензи;
13. Сертификати за качество и произход;
14. Удостоверения за патент
15. Други фирмени документи;

  • Текстове, документация и кореспонденция

1. Специализирани текстове - юридически, икономически, технически, медицински и други преводи
2. Художествени текстове - сценарии, изследвания, анализи, книги, статии и др.;
3. Техническа документация - спецификации, характеристики, ръководства и др.;
4. Търговска документация - факсове, декларации, пълномощни, декларации, удостоверения, свидетелства, общински, банкови документи др.;
5. Рекламни материали - брошури, рекламни текстове и др.;
6. Документация в образованието – дипломни, сертификати, уверения и др.;
7. Фирмена и/или лична кореспонденция без ограничения и при гарантирана конфиденциалност;

В зависимост от езиците, обект на превод, могат да се различат отново четири езикови групи:

Езикова група

Включени езици

I група езици

английски*, френски*, немски, руски, италиански, испански,

II група езици

гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, унгарски, украински, молдовски, португалски, македонски

III група езици

словенски, холандски, шведски, норвежки, датски, албански, арабски

IV група езици
(редки езици)

литовски, фински, китайски, корейски, японски, арменски, персийски, иврит, виетнамски

* Специална оферта за маркираните езици