Важно е да изберете вида на превода:

 

* Лицензиран превод: Превод от заклет преводач, на бланка на фирмата, с печат на фирмата.

* Легализиран превод: Заверен от министерствата превод от заклет преводач, на бланка на фирмата, с печат на фирмата.

* Обикновен превод: Когато преводът няма да се легализира, няма да се монтира на фирмена бланка, няма да се подписва от преводач и няма да има печат на агенцията, няма да се представя пред официални институции, а е само за лично ползване на клиента. Този вид превод позволява договарянето на по-ниски цени спрямо лицензирания и легализирания превод. Обадете на 0898921122, за да разберете, кой вид превод ви е нужен.

 

Жарава БГ предлага превод от заклети преводачи и легализация на следните езици:

Езикова група

Превод на езиците по-долу

I група езици

английски, френски, немски, руски, италиански, испански

II група езици

гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, унгарски, украински, молдовски, португалски, македонски

III група езици

словенски, нидерландски (фламандски, холандски)


IV група езици
(редки езици)

норвежки, шведски, датски, албански, арабски, литовски, латвийски, фински,  естонски, исландски, китайски, корейски, японски, арменски, персийски, иврит, виетнамски, грузински, казахски, таджикски, беларуски, азерски, монголски, латински, старотурски /османски/, хинди, индонезийски, малайски, пущу, чувашки и др.