Заклети преводачи

Преводаческа агенция Жарава БГ осигурява заклети преводачи за устни и писмени преводи на следните езици:

 • Български език
 • Руски език
 • Испански език
 • Италиански език
 • Френски език
 • Английски език
 • Гръцки език
 • Турски език
 • Немски език
 • Румънски език
 • Сръбски език
 • Хърватски език
 • Чешки език
 • Словашки език
 • Полски език
 • Унгарски език
 • Украински език
 • Молдовски език
 • Португалски език
 • Македонски език
 • Словенски език
 • Нидерландски език (Холандски език, Фламандски език)
 • Шведски език
 • Норвежки език
 • Датски език
 • Албански език
 • Арабски език
 • Литовски език
 • Латвийски език
 • Фински език
 • Естонски език
 • Китайски език
 • Корейски език
 • Японски език
 • Арменски език
 • Персийски език
 • Иврит език
 • Виетнамски език
 • Грузински език
 • Казахски език
 • Узбекски език
 • Татарски език
 • Таджикски език
 • Монголски език
 • Азерски, азербайджански език
 • Латински език
 • Старотурски, османски турски език
 • Хинди
 • и др. редки езици

Осигуряваме преводачи за изповядване на сделки пред нотариус, когато купувачът/продавачът е чужденец, превод на пълномощни и декларации, при бизнес срещи и конференции, и др.

Осигуряваме преводачи за заверка на документи от чужд на български език по новите изисквания за легализация на документи, издадени в чужбина, за да бъдат ползвани в България.