Преводаческа агенция ‘Жарава БГ’ предлага преводи и легализации от и на френски език
Преводи от и на френски езикПреводите от и на френски език, които предлагаме са разделени на четири основни групи, в зависимост от Вашите нужди:
1.    Официален превод от/на френски – включва превод от оторизиран преводач, както и проверка на фактологическите данни
2.    Превод със стилова редакция от/на френски - включва официален превод, както и допълнителна стилова и езикова редакция
3.    Специализиран превод от/на френски - включва официален превод със стилова редакция, както и терминологична редакция от консултант
4.    Адаптиран превод от/на френски - включва адаптиране на превода от редактор с майчин език френски.

Писмени преводи от и на френски език:
1. Специализирани текстове - юридически, икономически, технически, медицински и други
2. Художествени текстове - сценарии, изследвания, анализи, книги, статии и др.;
3. Техническа документация - спецификации, характеристики, ръководства и др.;
4. Търговска документация - факсове, декларации, пълномощни, декларации, удостоверения, свидетелства, общински, банкови документи др.;
5. Рекламни материали - брошури, рекламни текстове и др.;
6. Документация в образованието – дипломни, сертификати, уверения и др.;
7. Фирмена и/или лична кореспонденция без ограничения и при гарантирана конфиденциалност;


Устни преводи с френски език:
•    съпровождане на частни лица и делегации във френско езични страни;
•    преводи на конференции, семинари и други мероприятия;
•    телефонни преговори;
•    устни преводи на съдебни заседания.