ПРЕВОД, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
1. Важно за легализациите:
Заверяването на документите зависи от самата държава.
По-ниската цена в офертата е когато документите са за страни, с които имаме облекчен режим на легализация, т. е. когато те са предназначени за страни, с които Р. България има сключени договори за правна помощ по граждански дела, предвиждащи освобождаване на документите от легализация. Например, такива държави са: Франция, Австрия, Русия, Кипър и др.
По-високата цена в офертата е когато документите са за други страни. Тя се дължи на по-високите такси в институциите. Например, такива държави са: САЩ, Англия, Германия, Белгия, Канада, Япония, Турция, Гърция, Испания, Италия, Дания и др.
Съществуват и други изисквания за легализация, които налагат задължителна заверка в посолствата на съответните държави или в МВнР на съответната държава и в нашето посолство в нея. За правилна легализация може да се обърнете към фирмата за съвет. Например, такива държави са: Ливан, Сирия и др. При тези случаи цените варират според таксите в посолствата и се уточняват за всеки конкретен случай, тъй като различните посолства имат различни такси. Тези такси не са включени в офертата по-долу.
2. Важно за преводите на документите за легализация:
Цените по-долу са с включени преводи за 1-ва група езици /за справка вижте: Преводи/.
По отношение на превода, цената по-долу може да се увеличи единствено ако езикът, на който се превежда документа, е от 2-ра, 3-та или 4-та група, ако текстът на документа е много специализиран - строго технически, медицински, икономически, юридически, художествен, или е много по-голям от стандартните образци, издавани от съответните институции.
3. Документи, невключени в офертата: Ако документът, който Ви интересува не е в списъка, моля обърнете се към нас за безплатна консултация.
4. Обръщение към клиентите: Уважаеми клиенти, обърнете внимание на графата по-долу "Държавни таксови марки". Тези цени са в сила от месец януари 2008 г. и са значително увеличени с решение на Консулски отдел на МВнР на РБ. Съзнаваме, че това е голямо неудобство за българския гражданин и в частност за Вас - нашите клиенти -, при положение, че до м.12 / 2007 г. максималните такси бяха 13,50 лв. Това обаче, за съжаление, е министерско решение и следователно не подлежи на промяна. По-долу е обяснено какви услуги предлага фирма "ЖАРАВА БГ". Цените и сроковете са съобразени с новите цени и срокове на Консулски отдел :
1. нормална поръчка в Консулски отдел /на документа се лепят най-малко държ. таксови марки, но и заверката е най-бавна/ - на 4-тия работен ден от внасянето на документа в КО,
2. бърза поръчка в КО - на 2-рия работен ден от внасянето на документа в КО,
3. експресна поръчка в КО /ново като услуга - заверка на документа в КО за 4 работни часа от внасянето на документа, най-много държ. таксови марки/.
Важно: Това са сроковете и цените в Консулски отдел. Освен това, всеки документ се облага и с други такси в другите министерства, където подлежи на предзаверка, която го подготвя за същинската легализация в Консулски отдел.
Това, което фирма "ЖАРАВА БГ" може да направи за Вас, е да Ви предложи максимално приемливия за Вас вариант, да Ви даде съвет, за да не допуснете грешка или направите излишни и ненужни разходи. Не се колебайте да позвъните, да пишете на ел. поща или да отправите запитвате чрез онлайн поръчката ни.
ЦЕНИ ЗА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА СТАНДАРТНИ ДОКУМЕНТИ
НОРМАЛНА или БЪРЗА ПОРЪЧКА + /- АПОСТИЛ
За Вас, нашите клиенти, те включват следните услуги, които правят Вашия документ валиден за заявената от Вас държава:

ДОКУМЕНТИ

Превод

Задължителни заверки и такси в институциите /предлегализационен период/

Държавни таксови марки в лева

за 1-ва група езици

Нотариус

МОН, МП, МЗ, МВР, БНБ, КО, НАП, Св. Синод и др.

Сума до тук

в лева

в Консулски отдел на МВнР

1

2

3

1+3

зависи от срока и държавата

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Диплома - средно образование

Да

Вие лично

Да

39 лв.

от 15 до 53

Диплома висше обр. - главна страница

Да

Вие лично

Да

39 лв.

от 15 до 53

Диплома висше обр. – приложение

Да

Вие лично

Да

45 лв.

от 15 до 53

Уверение

Да

-

Да

35 лв.

от 15 до 53

Удостоверение от езикови школи

Да

Вие лично

Да

37 лв.

от 15 до 53

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Удостоверение за раждане, граждански брак, пост. адрес

Да

-

-

25 лв.

от 15 до 53

Удост. за семейно положение

Да

-

-

25 лв.

от 15 до 53

СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Декларация - за пътуване на дете или издръжка на студент

Да

Вие лично

Да

38

от 15 до 53

Свидетелство за съдимост

Да

-

Да

38

от 15 до 53

Пълномощно

Да

Вие лично

-

43

от 15 до 53

ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ

Удост. за декларирани данни

Да

-

Да

30

от 15 до 53

ДОКУМЕНТИ ОТ БАНКА

Банково удостоверение

Да

-

Да

30

от 15 до 53

ДОКУМЕНТИ ОТ НОИ

Удостоверение за стаж

Да

-

Да

30

от 15 до 53

Удостоверение за пенсия

Да

-

Да

30

от 15 до 53

ЦЪРКОВНИ ДОКУМЕНТИ

Кръщелно свидетелство, Удостоверение за църковен брак

Да

Вие лично

Да

50

от 15 до 53

ДОКУМЕНТИ ОТ МВР И МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Удостоверение от полицията

Да

-

Да

35

от 15 до 53

Удост. от КАТ за категория (нарушения)

Да

-

Да

35

от 15 до 53

Удост. за военна служба

Да

Вие лично

Да

30

от 15 до 53

 

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА + /- АПОСТИЛ
За Вас, нашите клиенти, те включват следните услуги, които правят Вашия документ валиден за заявената от Вас държава:

 

Превод

Задължителни заверки и такси в институциите /предлегализационен период/

Държавни таксови марки в лева

Документ

за 1-ва група езици

Нотариус

МОН, МП, МЗ, МВР, БНБ, КО, НАП, Св. Синод и др.

Сума до тук

в лева

в Консулски отдел на МВнР

1

2

3

1+3

зависи от срока и държавата

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Диплома - средно образование

Да

Вие лично

Да

50 лв.

от 60 до 70

Диплома висше обр. - главна страница

Да

Вие лично

Да

50 лв.

от 60 до 70

Диплома висше обр. – приложение

Да

Вие лично

Да

57 лв.

от 60 до 70

Уверение

Да

-

Да

42 лв.

от 60 до 70

Удостоверение от езикови школи

Да

Вие лично

Да

47 лв.

от 60 до 70

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Удостоверение за раждане, граждански брак, пост. адрес

Да

-

-

37 лв.

от 60 до 70

Удост. за семейно положение

Да

-

-

37 лв.

от 60 до 70

СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Декларация - за пътуване на дете или издръжка на студент

Да

Вие лично

Да

50 лв.

30 лв.

Свидетелство за съдимост

Да

-

Да

50 лв.

30 лв.

Пълномощно

Да

Вие лично

-

53 лв.

30 лв.

ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ

Удост. за декларирани данни

Да

-

Да

40 лв.

от 60 до 70

ДОКУМЕНТИ ОТ БАНКА

-

Банково удостоверение

Да

-

Да

40 лв.

от 60 до 70

ДОКУМЕНТИ ОТ НОИ

Удостоверение за стаж

Да

-

Да

37 лв.

от 60 до 70

Удостоверение за пенсия

Да

-

Да

37 лв.

от 60 до 70

ЦЪРКОВНИ ДОКУМЕНТИ

Кръщелно свидетелство, Удостоверение за църковен брак

Да

Вие лично

Да

60 лв.

от 60 до 70

ДОКУМЕНТИ ОТ МВР И МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Удостоверение от полицията

Да

-

Да

45 лв.

от 60 до 70

Удост. от КАТ за категория (нарушения)

Да

-

Да

45 лв.

от 60 до 70

Удост. за военна служба

Да

Вие лично

Да

40 лв.

от 60 до 70

Важно: Там, където са отбелязани тирета, не е необходима легализация.